Club van 50

Geslaagde contactavond

Geslaagde contactavond
08/09/2014

Jongstleden vrijdag 5 september hield de Club van 50 weer haar jaarlijkse contactavond voor leden. De leden van de Club van 50 sponsoren jaarlijks €50 per persoon, ter besteding van projecten binnen de vereniging Kozakken Boys. Op de contactavond bepalen de leden waaraan de gesponsorde gelden worden besteed. Tevens wordt door Freek Vorthoren een presentatie gegeven over de jaarcijfers.

In het prachtige nieuwe sponsorhome/bestuurskamer is door een meerderheid van stemmen de keuze gevallen op openslaande terrasdeuren + uitbreiding van het terras(meubilair). De commissie van de Club van 50 zal de komende maanden aan de slag gaan om (hopelijk met hulp van vele vrijwilligers) de keuze van de leden te verwezenlijken en zodoende weer een nieuw uithangbord aan ons prachtige complex toe te voegen.

Na het officiële gedeelte hebben de leden zich tegoed kunnen doen aan een aantal hapjes en drankjes. Het sponsorhome is aan het eind van de avond weer netjes opgeleverd en konden we terugkijken op een geslaagde contactavond.

Heeft u interesse om ook als “kleine” sponsor de club Kozakken Boys te ondersteunen, neem dan contact op met 1 van de commissieleden of via clubvan50@kozakkenboys.nl. Zij kunnen u verder helpen.

Tot slot willen we Wim en Nance nogmaals bedanken voor het bemannen/bevrouwen van de bar.

Namens de Club van 50

Cees den Haan en Huib Hoogendoorn

Klik hier voor de foto's van de contactavond van fotograaf Wim Verhoeven

Vorige pagina

Contactavond Club van 50

Contactavond Club van 50
11/08/2014

Aan de leden van de Club van 50,

Inmiddels zijn de uitnodigingen voor de Club van 50 contactavond de deur uit. Mocht u wel lid zijn van de Club van 50, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u dit schrijven beschouwen als uw uitnodiging.

De contactavond staat gepland op vrijdag 5 september 2014, aanvang 20:45 uur.

Wilt u aub doorgeven of u aanwezig bent op de contactavond en zo ja, of u een introduce wenst mee te nemen. Dit kan via clubvan50@kozakkenboys.nl of spreek 1 van de ondergetekende commissieleden aan. Vermeld hierbij ook dat u geen uitnodiging hebt ontvangen, zodat wij dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Graag verwelkomen wij u op 5 september!

Met vriendelijke groeten,
Cees den Haan en Huib Hoogendoorn

Vorige pagina

Oproep Club van 50

Oproep Club van 50
05/05/2014

De Club van 50 stelt kleine sponsoren in staat de club Kozakken Boys te ondersteunen. Het unieke van deze sponsoring is dat de leden zelf mogen bepalen waaraan hun geld wordt uitgegeven. Op de jaarlijkse contactavond (aan het begin van het nieuwe seizoen) kiezen de leden, uit een aantal voorstellen, een winnend voorstel wat door de Club van 50 gerealiseerd zal worden.

Via deze weg willen wij de leden van de Club van 50 vragen om voorstellen in te sturen waarmee wij Kozakken Boys kunnen ondersteunen. Ingestuurde voorstellen zullen door de commissieleden van de Club van 50 op financiële haalbaarheid beoordeeld worden. “Kleine” ideeën zullen in pakketten worden geplaatst, zodat zoveel mogelijk voorstellen gerealiseerd kunnen worden.

Dus, heeft u een idee (hoe klein ook!), stuur dit dan door naar onderstaand emailadres. Heeft u de digitale wereld nog niet ontdekt, dan kunt u uiteraard ook een brief per post versturen, of spreek 1 van de commissieleden aan in de kantine.

Namens de Club van 50,

Huib Hoogendoorn en Cees den Haan

Email: clubvan50@kozakkenboys.nl

Post: Huib Hoogendoorn

Rijshaak 12
4251 SC Werkendam

Vorige pagina

Club van 50

Club van 50
20/08/2013

Vrijdag 13 september willen we weer onze jaarlijkse ontmoetingsavond houden voor de leden van de club van € 50,=. Zoals gebruikelijk zal dit plaats vinden in ons sponsorhome, wat geopend zal zijn vanaf 20.30 uur. De avond zal aanvangen om 20.45 uur. We willen u nu al reeds in de gelegenheid stellen om u suggesties betreffende het te besteden bedrag, via onderstaand mailadres aan ons door te geven.

Graag tot vrijdagavond 13 september.

E-mailadres: t.damen10@kpnplanet.nl

Vorige pagina

Club van 50 heeft gekozen

Club van 50 heeft gekozen
22/09/2012

De keuze is aan u! Vrijdagavond was de contactavond van waarschijnlijk de meest democratische afdeling van Kozakken Boys. Bij de club van 50 is de opzet zeer eenvoudig. Bent u lid van de club van 50 dan kunt u zelf een voorstel doen voor de financiële steun aan een doel binnen Kozakken Boys. Nadat alle voorstellen binnen zijn wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid. De top vier van de voorgestelde doelen binnen Kozakken Boys wordt op de jaarlijkse contactavond in stemming gebracht.

Vrijdagavond was het weer zover. Na de presentatie van de jaarcijfers door Freek Vorthoren werden de vier doelen stuk voor stuk toegelicht.
Bijna unaniem koos de club van 50 voor een bijdrage aan de nieuw te bouwen overkapping ( lange zijde staantribune) op De Zwaaier. Opnieuw een project dat bijdraagt aan de upgrading van sportpark De Zwaaier.

Is uw interesse gewekt? En wilt u meer informatie over de club van 50. Klik hier

De foto's van de contactavond? Klik hier

 

Vorige pagina

Club van 50 vraagt uw idee

Club van 50 vraagt uw idee
15/08/2012

De club van 50 is een groep leden en supporters van Kozakken Boys die de vereniging gezamenlijk financieel steunen. Inmiddels zijn ruim 250 sympathisanten lid als ‘kleine’ sponsor binnen Kozakken Boys.

Leden van de club van 50 bepalen zelf op welke manier men Kozakken Boys steunt. De commissieleden van de club van 50 vraagt de leden jaarlijks welke onderdelen van Kozakken Boys men wil steunen. Na controle van urgentie en financiële haalbaarheid worden er drie tot vier goede doelen geselecteerd. Traditioneel is er op de laatste vrijdag voor de start van de competitie de jaarlijkse vergadering van de club van 50. ( dit jaar wat later door de vroege start van de competitie) Tijdens deze avond mogen de leden van de club van 50 stemmen.

De financiële armslag die men op deze manier genereert voor de club is enorm. Trainingsattributen, een heuse kinderspeelplaats, computers, tractor voor de buitenploeg, muziekinstallatie kantine, uitbreiding kantine met serre, nieuwe website. Zomaar een greep uit de giften die de club van 50 aan Kozakken Boys heeft gedaan.

Vrijdag 21 september vanaf 20.45 uur is het weer zover want dan staat de  jaarlijkse bijeenkomst van de club van 50 weer op het programma.

Wij willen u vragen wanneer u lid bent van de club van 50 en een idee heeft waarbij wij de club mee kunnen ondersteunen dit kenbaar te maken.

Uw reacties kunt u sturen naar:
Teus Damen
De Graaff 92
4251 HX Werkendam
06-52115177
t.damen10@kpnplanet.nl

Vorige pagina

Club van 50 kiest voor geluid

Club van 50 kiest voor geluid
20/09/2011

Tijdens de jaarlijkse contactavond van de Club van 50 hebben de leden weer gesproken. Voor het derde jaar op rij stond er tussen de keuzevoorstellen wederom de nieuwe geluidinstallatie voor buiten. En driemaal is scheepsrecht. Het is de meeste supporters al jaren een doorn in het oog (gehoor), de slechte kwaliteit van onze geluidinstallatie. Door het geschenk van de Club van 50 gaat daar voorgoed verandering in komen.

De commissie staat voor een mooie uitdaging om binnen het budget een hagelnieuwe geluidinstallatie te realiseren. Niet onopgemerkt mag blijven dat ook de supportersvereniging haar steentje bij zal dragen aan dit project middels een financiële bijdrage. De Club van 50 en de vereniging in het bijzonder bedanken de supportersvereniging voor weer een fantastische geste.

Aanstaande zaterdag zullen we al een en ander gaan merken op de Zwaaier, want dan zal de eerste (proef)installatie al worden uitgetest voor en tijdens het duel met Heerjansdam.

Klik hier voor meer foto's.

Vorige pagina