Club van 50

Ledenavond Club van 50

Ledenavond Club van 50
07/04/2016

Jongstleden vrijdag hield de Club van 50 haar jaarlijkse ledenavond. Op deze avond hebben de aanwezige leden mogen kiezen waaraan de contributie dit jaar wordt besteed.

Uit een 4-tal mogelijkheden is dit jaar de keus gevallen op:

Een nieuw scorebord op het hoofdveld

De commissieleden van de Club van 50 gaan de komende tijd aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden zijn om dit binnen afzienbare tijd te verwezenlijken.

Club van 50

Vorige pagina

Contactavond Club van 50

Contactavond Club van 50
10/02/2016

De Club van 50 stelt kleine sponsoren in staat de club Kozakken Boys te ondersteunen. Het unieke van deze sponsoring is dat de leden zelf mogen bepalen waaraan hun geld wordt uitgegeven. Op de jaarlijkse contactavond kiezen de leden, uit een aantal voorstellen, een winnend voorstel wat door de Club van 50 gerealiseerd zal worden. In het verleden zijn al een aantal prachtige ideeën mogelijk gemaakt door de Club van 50, zoals: het rookhok aan de kantine, muzieksysteem kantine, speeltuin, overdekte staantribune en vorige jaar de aanleg van het terras met openslaande tuindeuren. Graag willen we alle huidige en voormalige leden bedanken voor hun (financiële) steun in de afgelopen jaren. Zonder jullie hadden deze mooie projecten niet tot stand kunnen komen! 

De commissie van de Club van 50 heeft de contactavond dit jaar vastgesteld op vrijdag 1 april.

Via deze weg willen wij de leden van de Club van 50 vragen om voorstellen in te sturen waarmee wij Kozakken Boys kunnen ondersteunen. Ingestuurde voorstellen zullen door de commissieleden van de Club van 50 op financiële haalbaarheid beoordeeld worden. “Kleine” ideeën zullen in pakketten worden geplaatst, zodat zoveel mogelijk voorstellen gerealiseerd kunnen worden. Dus, heeft u een idee (hoe klein ook!), stuur dit dan door naar onderstaand emailadres, of spreek één van de commissieleden aan in de kantine.

Heeft u een goed idee en wilt u ook graag meestemmen, maar bent u geen lid, dan kunt u zich aanmelden bij één van onderstaande personen. Graag verwelkomen wij u als lid van de Club van 50.

Namens de Club van 50,

Huib Hoogendoorn en Cees den Haan

Vorige pagina

Terras en openslaande deuren

Terras en openslaande deuren
09/09/2015

De Club van 50 heeft een nieuw project afgerond. 

Op de jaarlijkse contactavond van de Club van 50 kiezen de leden een project dat zij graag gerealiseerd zien worden.  Dit jaar was dat de realisatie van een terras met openslaande deuren. De afgelopen maanden zijn een aantal vrijwilligers en bedrijven bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Nadat de tropische hitte van begin juli uit het land was verdreven zijn we begonnen met het verplaatsen van de speeltuin. Een karweitje waarbij we uiteindelijk de meeste moeite hadden met het terugplaatsen van de rubberen tegels! Hierna heeft aannemersbedrijf P. de Visser het terras aangelegd en zijn de hekjes rondom de speeltuin en terras teruggeplaatst. De openslaande terrasdeuren zijn vorige week geplaatst door bouwbedrijf Gebroeders Ritmeester, waardoor alle grote werkzaamheden zijn afgerond.

Omdat een terras zonder tafels natuurlijk geen terras is, zijn we zeer blij met de sponsoring van 3 picknicktafels door Hoogendoorn MBI en 4 houten statafels door ’t Ouwe Zesde. De komende dagen worden de laatste puntjes op de i gezet door de terrasparasols in de grond te verankeren. Tevens wordt een windbreekdoek geplaatst dat door GJ Styles is gesponsord. Hiermee wordt het barpersoneel achter de mobiele bar uit de wind gehouden.

Bij de eerste thuiswedstrijd van het 1e elftal hebben we een generale repetitie gehouden, maar as. zaterdag staat de officiële ingebruikname van het terras met de openslaande deuren op het programma. Dus kom zaterdag gezellig op het terras staan, de mobiele bar is weer aanwezig en ook voor een muziekje wordt gezorgd.

Via deze weg willen wij de vrijwilligers en sponsoren bedanken die hebben meegeholpen met de realisatie van dit project.

Bedankt!

Namens de Club van 50,

Cees den Haan & Huib Hoogendoorn

Vorige pagina

Helpende handen gevraagd

Helpende handen gevraagd
24/06/2015

De Club van 50 wil beginnen met de aanleg van een terras op de plek waar nu de speeltuin staat. Hiervoor dienen enkele werkzaamheden uitgevoerd te worden, waarbij we alle hulp kunnen gebruiken. De hekken om de speeltuin dienen weggehaald te worden en alle rubberen tegels + de tegels daaronder moeten ook verwijderd worden. De speeltoestellen gaan verplaatst worden naar het stuk gras voor het jeugdhonk (linkerkant van ingang kleedkamers).

We willen hiermee beginnen op donderdagavond 2 juli en zaterdag 4 juli as. Alle inbreng wordt op prijs gesteld, dus voel je je geroepen meld je dan aan bij 1 van onderstaande personen.

Namens de Club van 50,

  • Cees den Haan: 06-53515168
  • Huib Hoogendoorn: 06-23589250
  • Erik van Wijk: 06-20012304
Vorige pagina

Geslaagde contactavond

Geslaagde contactavond
08/09/2014

Jongstleden vrijdag 5 september hield de Club van 50 weer haar jaarlijkse contactavond voor leden. De leden van de Club van 50 sponsoren jaarlijks €50 per persoon, ter besteding van projecten binnen de vereniging Kozakken Boys. Op de contactavond bepalen de leden waaraan de gesponsorde gelden worden besteed. Tevens wordt door Freek Vorthoren een presentatie gegeven over de jaarcijfers.

In het prachtige nieuwe sponsorhome/bestuurskamer is door een meerderheid van stemmen de keuze gevallen op openslaande terrasdeuren + uitbreiding van het terras(meubilair). De commissie van de Club van 50 zal de komende maanden aan de slag gaan om (hopelijk met hulp van vele vrijwilligers) de keuze van de leden te verwezenlijken en zodoende weer een nieuw uithangbord aan ons prachtige complex toe te voegen.

Na het officiële gedeelte hebben de leden zich tegoed kunnen doen aan een aantal hapjes en drankjes. Het sponsorhome is aan het eind van de avond weer netjes opgeleverd en konden we terugkijken op een geslaagde contactavond.

Heeft u interesse om ook als “kleine” sponsor de club Kozakken Boys te ondersteunen, neem dan contact op met 1 van de commissieleden of via clubvan50@kozakkenboys.nl. Zij kunnen u verder helpen.

Tot slot willen we Wim en Nance nogmaals bedanken voor het bemannen/bevrouwen van de bar.

Namens de Club van 50

Cees den Haan en Huib Hoogendoorn

Klik hier voor de foto's van de contactavond van fotograaf Wim Verhoeven

Vorige pagina

Contactavond Club van 50

Contactavond Club van 50
11/08/2014

Aan de leden van de Club van 50,

Inmiddels zijn de uitnodigingen voor de Club van 50 contactavond de deur uit. Mocht u wel lid zijn van de Club van 50, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u dit schrijven beschouwen als uw uitnodiging.

De contactavond staat gepland op vrijdag 5 september 2014, aanvang 20:45 uur.

Wilt u aub doorgeven of u aanwezig bent op de contactavond en zo ja, of u een introduce wenst mee te nemen. Dit kan via clubvan50@kozakkenboys.nl of spreek 1 van de ondergetekende commissieleden aan. Vermeld hierbij ook dat u geen uitnodiging hebt ontvangen, zodat wij dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Graag verwelkomen wij u op 5 september!

Met vriendelijke groeten,
Cees den Haan en Huib Hoogendoorn

Vorige pagina

Oproep Club van 50

Oproep Club van 50
05/05/2014

De Club van 50 stelt kleine sponsoren in staat de club Kozakken Boys te ondersteunen. Het unieke van deze sponsoring is dat de leden zelf mogen bepalen waaraan hun geld wordt uitgegeven. Op de jaarlijkse contactavond (aan het begin van het nieuwe seizoen) kiezen de leden, uit een aantal voorstellen, een winnend voorstel wat door de Club van 50 gerealiseerd zal worden.

Via deze weg willen wij de leden van de Club van 50 vragen om voorstellen in te sturen waarmee wij Kozakken Boys kunnen ondersteunen. Ingestuurde voorstellen zullen door de commissieleden van de Club van 50 op financiële haalbaarheid beoordeeld worden. “Kleine” ideeën zullen in pakketten worden geplaatst, zodat zoveel mogelijk voorstellen gerealiseerd kunnen worden.

Dus, heeft u een idee (hoe klein ook!), stuur dit dan door naar onderstaand emailadres. Heeft u de digitale wereld nog niet ontdekt, dan kunt u uiteraard ook een brief per post versturen, of spreek 1 van de commissieleden aan in de kantine.

Namens de Club van 50,

Huib Hoogendoorn en Cees den Haan

Email: clubvan50@kozakkenboys.nl

Post: Huib Hoogendoorn

Rijshaak 12
4251 SC Werkendam

Vorige pagina

Club van 50

Club van 50
20/08/2013

Vrijdag 13 september willen we weer onze jaarlijkse ontmoetingsavond houden voor de leden van de club van € 50,=. Zoals gebruikelijk zal dit plaats vinden in ons sponsorhome, wat geopend zal zijn vanaf 20.30 uur. De avond zal aanvangen om 20.45 uur. We willen u nu al reeds in de gelegenheid stellen om u suggesties betreffende het te besteden bedrag, via onderstaand mailadres aan ons door te geven.

Graag tot vrijdagavond 13 september.

E-mailadres: t.damen10@kpnplanet.nl

Vorige pagina

Club van 50 heeft gekozen

Club van 50 heeft gekozen
22/09/2012

De keuze is aan u! Vrijdagavond was de contactavond van waarschijnlijk de meest democratische afdeling van Kozakken Boys. Bij de club van 50 is de opzet zeer eenvoudig. Bent u lid van de club van 50 dan kunt u zelf een voorstel doen voor de financiële steun aan een doel binnen Kozakken Boys. Nadat alle voorstellen binnen zijn wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid. De top vier van de voorgestelde doelen binnen Kozakken Boys wordt op de jaarlijkse contactavond in stemming gebracht.

Vrijdagavond was het weer zover. Na de presentatie van de jaarcijfers door Freek Vorthoren werden de vier doelen stuk voor stuk toegelicht.
Bijna unaniem koos de club van 50 voor een bijdrage aan de nieuw te bouwen overkapping ( lange zijde staantribune) op De Zwaaier. Opnieuw een project dat bijdraagt aan de upgrading van sportpark De Zwaaier.

Is uw interesse gewekt? En wilt u meer informatie over de club van 50. Klik hier

De foto's van de contactavond? Klik hier

 

Vorige pagina

Club van 50 vraagt uw idee

Club van 50 vraagt uw idee
15/08/2012

De club van 50 is een groep leden en supporters van Kozakken Boys die de vereniging gezamenlijk financieel steunen. Inmiddels zijn ruim 250 sympathisanten lid als ‘kleine’ sponsor binnen Kozakken Boys.

Leden van de club van 50 bepalen zelf op welke manier men Kozakken Boys steunt. De commissieleden van de club van 50 vraagt de leden jaarlijks welke onderdelen van Kozakken Boys men wil steunen. Na controle van urgentie en financiële haalbaarheid worden er drie tot vier goede doelen geselecteerd. Traditioneel is er op de laatste vrijdag voor de start van de competitie de jaarlijkse vergadering van de club van 50. ( dit jaar wat later door de vroege start van de competitie) Tijdens deze avond mogen de leden van de club van 50 stemmen.

De financiële armslag die men op deze manier genereert voor de club is enorm. Trainingsattributen, een heuse kinderspeelplaats, computers, tractor voor de buitenploeg, muziekinstallatie kantine, uitbreiding kantine met serre, nieuwe website. Zomaar een greep uit de giften die de club van 50 aan Kozakken Boys heeft gedaan.

Vrijdag 21 september vanaf 20.45 uur is het weer zover want dan staat de  jaarlijkse bijeenkomst van de club van 50 weer op het programma.

Wij willen u vragen wanneer u lid bent van de club van 50 en een idee heeft waarbij wij de club mee kunnen ondersteunen dit kenbaar te maken.

Uw reacties kunt u sturen naar:
Teus Damen
De Graaff 92
4251 HX Werkendam
06-52115177
t.damen10@kpnplanet.nl

Vorige pagina

Pagina's