Algemeen

Uitslagen 10 december

Uitslagen 10 december
10/12/2016

De uitslagen en standen van zaterdag 10 december 2016.

Vorige pagina

Onthulling nieuw scorebord

Onthulling nieuw scorebord
06/12/2016

Zoals iedereen al heeft kunnen zien, is er een nieuwe scorebord geplaatst aan de westzijde van het hoofdveld. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het 1e elftal is dit scorebord succesvol in gebruik genomen.

Wat misschien niet iedereen weet is dat dit scorebord is aangeschaft door de leden van de Club van 50. Deze leden hebben tijdens de laatste contactavond met meerderheid van stemmen besloten om de ingelegde €50 te besteden aan een nieuw scorebord.

Ook de supportersvereniging heeft een financiële bijdrage geleverd, zodat we nu beschikken over een state-of-the-art scorebord, waar we met recht trots op kunnen zijn. De gehele constructie waar het scorebord aan op is gehangen is geschonken door van Wijk BV.

Graag wil de Club van 50 deze prachtige toevoeging aan ons sportcomplex officieel in gebruik nemen en wel voor aanvang van de aankomende thuiswedstrijd tegen FC Lienden. U bent hierbij van harte uitgenodigd om as. zaterdag om 15.00 de opening bij te wonen.

Namens de Club van 50 willen wij de volgende mensen/groepen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze nieuwe mijlpaal:

Nico van Heukelum
​William Hakkers
Van Wijk bv
P. de Visser Aannemingsbedrijf
Drabbe Elektrotechniek
Solid Systems bv
Supportersvereniging
LA van den Heuvel Transportbedrijf
J.C. Straaltechniek
Hakkers bv

Graag tot zaterdag!

De Club van 50

Vorige pagina

Uitslagen 3 december

Uitslagen 3 december
05/12/2016

Uitslagen en standen zaterdag 3 december.

Vorige pagina

Inleveren uitshirts

Inleveren uitshirts
02/12/2016

Een oproep aan alle spelers, trainers en leiders van onze Kozakken-teams. We merken de laatste tijd vaak dat teams die op zaterdag in het blauwe uitshirt spelen, deze shirts na het wassen vergeten in te leveren bij onze beheerder Chris Admiraal.

Wij verzoeken jullie vriendelijk de uitshirts voortaan uiterlijk donderdag weer in te leveren.

Namens Chris Admiraal

Vorige pagina

Reactie persbericht Spakenburg

Reactie persbericht Spakenburg
30/11/2016

Als reactie op het persbericht wat vandaag is verschenen op de site van sv Spakenburg berichten wij u als volgt.

Als bestuur van Kozakken Boys zijn wij niet blij met het bericht welke sv Spakenburg vandaag op haar site heeft geplaatst. Dit bericht geeft een zeer eenzijdige lezing van enkele gebeurtenissen rondom de wedstrijd van afgelopen zaterdag.

Het feit dat wij de supporters van Spakenburg in een gesloten uitvak met beperkte ruimte hebben ontvangen, was notabene op verzoek van het bestuur van Spakenburg zelf. In tegenstelling tot eerder gemaakte (ruimere) afspraken kwam op maandagavond voor de wedstrijd ineens het verzoek van Spakenburg om een afgesloten uitvak te creëren voor hun eigen supporters. Dit omdat, naar eigen zeggen, er een groep supporters aanwezig zou zijn die men niet tussen de andere bezoekers wilden hebben. Op stel en sprong is er toen door ons alsnog een uitvak gecreëerd en geprobeerd daar faciliteiten als toiletvoorziening en catering aan te brengen. Dat dit niet geheel naar wens was van de supporters kunnen wij begrijpen, maar had dus te maken met de plotseling gewijzigde omstandigheden op verzoek van Spakenburg.

Als bestuur betreuren wij het handgemeen dat na afloop in de spelerstunnel heeft plaatsgevonden, zoals eerder door ons verklaard keuren wij elke vorm van verbaal en fysiek geweld nadrukkelijk af. Maar ook hier is de berichtgeving van Spakenburg eenzijdig en zeker niet compleet. Het handgemeen is niet begonnen door een van onze stewards.

Wij zullen in overleg gaan met het bestuur van Spakenburg om de zaken helder te krijgen en uit te praten.

Bestuur sv Kozakken Boys
 

Vorige pagina

Update III: Onderzoek kunstgras

Update III: Onderzoek kunstgras
29/11/2016

Update III (29 november 2016)

Dit weekend verscheen er in de media een bericht van de NOS waarin - vooruitlopend op een nog lopend onderzoek van het RIVM - enkele uitspraken werden gedaan omtrent de kwaliteit van het rubber in het kunstgras. De juistheid van deze berichtgeving wordt echter weer betwist door het RecyBEM (de uitvoeringsorganisatie van het besluit beheer Autobanden).

Wij willen u hierbij informeren, dat wij de nog lopende onderzoeken nauwlettend volgen en ons pas zullen en kunnen beraden, nadat de officiële onderzoeken door het RIVM en het daarop aansluitende het standpunt van de  KNVB bekend zijn. Gezien de complexiteit van deze materie kan dit wellicht nog even duren, wij houden u echter op de hoogte.

Bestuur sv Kozakken Boys


Update II (2 november 2016)

Het RIVM is maandag gestart met het onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangekondigd. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht.

In het onderzoek van het RIVM worden honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. Op zes plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal één liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. In het onderzoek is er sprake van een zogenaamde aselecte steekproef van verenigingen met kunstgrasvelden, wat inhoudt dat iedere vereniging evenveel kans maakt deel te nemen aan het onderzoek. De KNVB heeft de gegevens van de verenigingen met kunstgrasvelden aan het RIVM beschikbaar gesteld. Verenigingen waar het onderzoek gaat plaatsvinden worden benaderd door het RIVM.

Het RIVM voert ook een literatuuronderzoek uit naar alle relevante nationale en internationale wetenschappelijke publicaties met betrekking tot rubbergranulaat. Deze bevindingen worden gecombineerd met het veldonderzoek. Een ander onderdeel van het onderzoek is dat het RIVM met een selectie uit de verkregen monsters in het lab gaat kijken in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrijkomen. Denk hierbij aan huidcontact en/of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden. De KNVB volgt hierbij het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS. Zoals eerder gemeld volgt ook Kozakken Boys dit standpunt.

Bestuur sv Kozakken Boys


Update I (13 oktober 2016)

Zoals vorige week op onze website is gepubliceerd volgen wij de discussie die is ontstaan over de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras met een rubber infill op de voet. Wij volgen hierin het advies van de KNVB en het RIVM.

De KNVB heeft begin deze week onder andere met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeente, Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over de rubber infill van kunstgras weg te nemen.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het einde van dit jaar worden gepresenteerd. Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden.

Wij houden u op de hoogte.

Bestuur sv Kozakken Boys


Bericht onderzoek kunstgras (7 oktober 2016)

Er is deze week in de media veel aandacht geweest voor de mogelijke gezondheidsgevaren door het spelen op kunstgras. De discussie richt zich op de rubber infill die gebruikt wordt op kunstgrasvelden. Kozakken Boys beschikt over twee kunstgrasvelden: het hoofdveld en het pupillenveld.

Op het hoofdveld werken we niet met een rubber infill, maar met kurk. Het hoofdveld valt hierdoor buiten deze discussie.

Het pupillenveld is voorzien van rubber infill. Echter is er bij ons 50% minder rubber gebruikt dan bij de traditionele (goedkopere) velden. Dit heeft te maken de korte vezel en het schokpad.

Wij volgen deze discussie hoe dan ook op de voet en zien vooralsnog geen reden om het voetballen op dit veld te staken. Wij volgen het advies van de KNVB. Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Het RIVM is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan.

Hoewel in de media niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. De Vereniging Sport en Gemeente (VSG), de instantie die gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden, deelt het standpunt van de KNVB. Aanstaande maandag staat er al een afspraak gepland over kunstgras met onder meer het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken.

Wij zullen u als bestuur via de site uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bestuur sv Kozakken Boys

Vorige pagina

Uitslagen 26 november

Uitslagen 26 november
27/11/2016

Alle uitslagen en standen van de op zaterdag 26 november gespeelde wedstrijden.

Vorige pagina

Uitslagen 19 november

Uitslagen 19 november
20/11/2016

Uitslagen en standen van de zaterdag 19 november gespeelde wedstrijden in de beker en competitie.

BijlageGrootte
uitslagen_en_standenlijst19-11.pdf66.94 KB
Vorige pagina

Gedragsregels bij parkeren

Gedragsregels bij parkeren
18/11/2016

Na diverse gesprekken met Gemeente en politie zijn we tot de conclusie gekomen dat het parkeren bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal niet altijd volgens de regels gaat. Wij u daarom op een aantal maatregelen wijzen.

Let op op uw parkeergedrag en de veiligheid voor andere weggebruikers
Het parkeren in de berm langs de gehele Nieuwe Kozakkenstoep zal worden gedoogd door de politie. Parkeer uw auto wel zover mogelijk in de berm (niet op de weg) en volg altijd de aanwijzigingen van de verkeersregelaars. Bij het niet naleven van de instructies riskeert u een boete.

Parkeren aan de Lange Wiep dient uitsluitend te gebeuren in de parkeervakken. Voorkom dat er auto’s en de spelersbus er niet uit kan.

Naast het parkeren rondom het voetbalveld kunt u ook parkeren op de parkeerplaats Werkina nabij het zwembad. De loopafstand bedraagt ongeveer 5 minuten.

Voor mensen in het bezit van een invalidenkaart zijn er voldoende plaatsen gereserveerd op het grote parkeerterrein direct naast de hoofdingang.

Aan de wegzijde van de Lange Wiep zijn een aantal gereserveerde parkeerplaatsen. Een vriendelijk verzoek om tijdens de thuiswedstrijden van ons eerste hier niet te parkeren. Tevens vragen we u geen fietsen/bromfietsen/scooters meer te plaatsen achter de slagboom.

Volg ten allen tijde de instructies van de verkeersregelaars en de politie.

Bestuur Kozakken Boys

Vorige pagina

Bezoekersvak GVVV en Spakenburg

Bezoekersvak GVVV en Spakenburg
17/11/2016

Tijdens de komende twee thuiswedstrijden tegen GVVV en Spakenburg zal er een bezoekersvak worden ingericht. In de praktijk betekent dit dat de supporters van deze clubs plaats kunnen nemen achter de korte zijde nabij ’t Baxke en een stukje overdekte staantribune.

Het is dus tijdens deze wedstrijden niet mogelijk voor Kozakken Boys supporters om in dit vak te staan. Andersom kunnen supporters van de bezoekende clubs niet plaats nemen achter de korte zijde nabij het scorebord en de lange staantribune.

De hoofdtribune almede het staan gedeelte voor de hoofdtribune en de kantine zijn voor een ieder vrij toegankelijk.

Bestuur Kozakken boys

Vorige pagina

Pagina's